Din lokale leverandør av sprengning, boring og veivedikehold i Lonevåg

Maskinentreprenøren Arnstein Revheim A/S utfører alt av boring, sprengning og veivedlikehold. For maksimal sikkerhet, effektivitet og ikke minst kvalitet, blir ethvert oppdrag nøye planlagt med avanserte måleinstrumenter og utført med noen av markedets beste maskiner. Våre kunder er først og fremst fra Lonevåg og omegn, men vi påtar oss oppdrag i hele Hordaland.

Sprengning og boring

Vi utfører alle typer borings- og sprengningstjenester, inkludert utfordrende oppdrag ved bebyggelse. Sprengningen utføres alltid etter nøye planlegging og måling med avansert teknologi. Topp moderne utstyr kombinert med våre erfarne skytebaser, sikrer en effektiv, trygg og ikke minst kvalitetssikker tjeneste. Vi utfører blant annet:

Bergsprengning

  • Sprengning på industritomter.
  • Utsprengning av boligtomter.
  • Sprengning i steinbrudd og masseuttak.

Vei og vedlikehold

Maskinentreprenøren Arnstein Revheim A/S har en stor maskinpark som også inkluderer biler til brøyting og salting vinterstid. Vi kan dermed påta oss ansvaret for veivedlikehold på både private og offentlige områder. Da sørger vi for at veien er saltet og brøytet til enhver tid. Du velger selv om du ønsker en fast avtale eller enkeltstående tjeneste. Kontakt oss for en uforpliktende samtale.

Adresse : Revheimsveien 935282 Lonevåg | Tlf : 91146450 | E-post : arnstein@maskent.no