Maskinentreprenøren – tenester og maskiner

Gravearbeid

Gravemaskiner med belte og hjul.

Maskiner frå 1,5 til 35 tonn, med mykje ekstrautstyr. Vi har gravemaskin med boretårn.

Transport

Lastebilar, konteinerbil, brøytebil, trekkvogn, hjullastar og maskinhengar.

Flytting av maskiner, transport av masse, brøyting, salting. Vi har også konteinarflak som kan flytte maskiner på opp til 15 tonn.

Steinknusing

Sprenging, borevogn og steinknusar.

Vi har sorteringsskuffer til gravemaskinene for sikting av masser, og leverer fra 0 – 64 mm. Vi stiller med borevogn og 3 dyktige medarbeidarar med lang erfaring på sprengingsoppdrag.

Muring naturstein og betong

Gravemaskin og handarbeid

Våre dyktige medarbeider murer i alle fasonger. Vi utfører også mindre betongarbeider, som forstøttingsmurar, betongplater m.m.

Avfallshandtering og feiing

Konteinerbil, feiemaskin, gjenbruksstasjon

Vi har 2 feiemaskiner, der den eine er 100% utleigd til Elkem Bremanger. Vi driftar to gjenbruksstasjonar for NoMil, og har konteinarar frå 10 – 30 m³.

Slangeverkstad

Slangar og koplingar saman med TESS

Vi har slangeverkstad i samarbeid med TESS, og leverer til private og bedrifter. Vi skaffar det kundane treng, raskt og effektivt.

© Kopirett - Maskin En3prenør1 - Nettsida er utvikla av A til Å