Om oss

Maskinentreprenøren vart etablert i 1979, og er i dag den største maskinentreprenøren i Svelgen. Transportdelen er ein viktig del av firmaet. Vi tek på oss alt frå vegbygging til opparbeiding av tomter for private og offentlige kundar. I tillegg tar vi på oss brøyting, riving/sanering av branntomter, avfallshandtering og feieoppdrag.

Vi har vore med på dei fleste utbyggingane i Svelgen. Maskinførararne og sjåførane våre har lang erfaring og høg kompetanse.

Maskinparken 2017:

  • Gravemaskiner – belter og hjul
  • Lastebilar
  • Trekkvogn
  • Hjullastarar
  • Maskinhengar
  • Borevogn
  • Knuseverk
  • Konteinerbil
  • Sorteringsanlegg
  • Feiemaskin

I tillegg kjem anna utstyr som betongsagar, motortrillebår, brøyteutstyr m.m.